Nieuws

De vastgoedsector en het syndicusbeheer zijn continu in beweging. Wijns Beheer volgt de actualiteit uiteraard op de voet. We informeren u hierover graag. Hieronder vindt u regelmatig nieuwe berichten:

* Lees hier alvast meer over de wetgeving inzake mede-eigendom.

 

Contactgegevens huurder(s)

Sinds kort kan u als mede-eigenaar zelf de contactgegevens doorgeven aan ons, via het eigenaarsnet.
Als wij, als syndicus, in het bezit zijn van deze info, kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met uw huurder om belangrijke zaken mee te delen die ook in het belang zijn van deze huurder.

Gelieve er wel rekening mee te houden om eerst toestemming te vragen aan uw huurder zodat deze akkoord is met het doorgeven van deze gegevens aan ons.

 

Inschrijving syndici in KBO

Concreet is vanaf 1 april  elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registreren in de KBO van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, als die van de deelvereniging moeten zich inschrijven in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon zou zijn. Belanghebbenden zoals leveranciers en flateigenaars kunnen zo makkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus. Ook syndici die het beroep onwettig uitvoeren kunnen op die manier makkelijker opgespoord worden door het BIV. Daarnaast zullen ook makkelijker statistische gegevens verzameld kunnen worden.

Het gaat dus niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus moet zich in se ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt, inschrijven bij een ondernemingsloket naar zijn keuze. Bovendien is de syndicus ook verplicht om elke wijziging of doorhaling van de gegevens mee te delen aan het ondernemingsloket.

Aan het ondernemingsloket moet het ondernemingsnummer van de VME worden meegedeeld, evenals een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming van de syndicus en het rijksregisternummer van de syndicus wanneer het gaat om een natuurlijke persoon. In geval van een vennootschap is het ondernemingsnummer vereist. In de KBO zal te zien zijn of de syndicus een natuurlijke persoon (met vermelding van naam en rijksregisternummer), dan wel een vennootschap is alsook de datum waarop de opdracht van de syndicus aanvangt.

De verenigingen van mede-eigenaars die op 1 april reeds ingeschreven zijn in de KBO hebben één jaar de tijd om zich met de verplichtingen uit het Besluit in regel te stellen. Nieuwe verenigingen van mede-eigendom die vanaf 1 april in werking treden alsook syndici die vanaf die datum benoemd worden, moeten zich onmiddellijk in regel stellen.

Gezien het gaat om een wettelijke verplichting, waarbij de gegevens van de VME worden aangevuld in de KBO, zal de syndicus de kostprijs voor deze inschrijving(en) kunnen doorrekenen aan de VME’s. (Bron: BIV)

 

Professionele syndici vragen om energieheffing in appartementsgebouwen te herbekijken
De meer dan 700.000 appartementsbewoners in Vlaanderen worden zwaarder getroffen door de Vlaamse energieheffing. Zij betalen vandaag een stuk meer voor hun elektriciteit dan bewoners van een eengezinswoning. Alles heeft te maken met de energieheffing voor gemeenschappelijke delen die mede-eigenaars bovenop de individuele heffing moeten betalen. Om die ongelijkheid weg te werken roept CIB Vlaanderen minister van Energie Tommelein op om de gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen vrij te stellen van de nieuwe energieheffing. (Bron: CIB)

 

U gaat verhuizen of uw huurder verhuist?
Geen probleem, ons team regelt voortaan ook de privatieve abonnementen voor water-, gas- en elektriciteitsdistributie. U bezorgt ons de meterstanden bij vertrek en wij zorgen voor alle energieovernamedocumenten. Deze administratieve taken zijn GRATIS voor onze klanten!
Ook bij nieuwbouwprojecten kunnen wij zorgen voor alle aansluitingen. Zo kan u comfortabel uw zaken verder mee volgen.

 

Statuten mede-eigendom nog niet aangepast? Coördinatieplicht blijft gelden!
Enkel nog bij authentieke akte mogelijk!
 In deze is 1 september 2014 een belangrijke datum voor syndici. De wet op de mede-eigendom van september 2010 verplicht syndici om gecoördineerde statuten van elke mede-eigendom ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. Mocht uw syndicus dit nog niet in regel gesteld hebben, weet dat dan de coördinatieplicht nog steeds geldt. Sinds 1 september kan dit enkel nog bij authentieke akte. Wie de verplichting niet nakomt, kan hiervoor deontologisch aangesproken worden.

 

Een professioneel beheer vereist ook krachtige software
Voor het beheer van onze gebouwen heeft ons kantoor geïnvesteerd in een krachtig softwarepakket waarmee wij u gebouw tot in de puntjes optimaal kunnen beheren. Op die manier is gans ons team continu op de hoogte van alle informatie van uw gebouw, worden alle boekhoudkundige taken netjes uitgevoerd, worden taken prima opgevolgd en communiceren wij als syndicus op correcte wijze naar u als mede-eigenaar en zo nodig derden.