Nieuws

De vastgoedsector en het syndicusbeheer zijn continu in beweging. Wijns Beheer volgt de actualiteit uiteraard op de voet. We informeren u hierover graag. Hieronder vindt u regelmatig nieuwe berichten:

* Lees hier alvast meer over de wetgeving inzake mede-eigendom.

 

Syndici: fysieke Algemene Vergaderingen zijn opnieuw mogelijk.
De nieuwste FAQ van de overheid preciseert echter dat sinds gisteren 9 juni Algemene Vergaderingen, zowel binnen als buiten opnieuw zijn toegelaten, met maximum 50 personen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen professionele en andere activiteiten. Bovendien zou de deelnemerslimiet vanaf 25 juni 2021 opgetrokken worden tot maximum 100 personen. Het is evenwel belangrijk om steeds de veiligheidsvoorschriften te respecteren en in het bijzonder wat volgt:
• garandeer de social distancing van 1,5 m tussen elke persoon (let erop de AV te organiseren in een zaal die voldoende groot is);
• waak over de mondmaskerplicht;
• één mede-eigenaar per kavel komt naar de AV;
• zorg voor een goede verluchting.

UvS 
Wijns Beheer is lid van de beroepsvereniging UvS vzw (Unie voor Syndici), een officiële erkende nationale beroepsvereniging. Hun Mission Statement is voor Wijns Beheer absoluut van toepassing:
* focus op deskundigheid en ethiek
* transparantie en eerlijkheid
* zich onthouden van potentiële belangenvermenging
* de wet op de mede-eigendom strikt naleven
* kwalitatieve dienstverlening
Mee info op: https://www.uvsyndici.be/

 

Onbelast bijklussen voor een VME? Bevoegd kabinet zegt duidelijk njet
Begin dit jaar werd er in de media heel wat gepalaverd over het zogenaamd onbelast bijklussen. Ook CIB Vlaanderen zette de nodige stappen om zich in het debat te mengen. Tijdens de zomer is de nieuwe wetgeving uiteindelijk van kracht gegaan. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kunnen werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden sinds 15 juli 2018 tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger naar burger of activiteiten in een deeleconomie. Belangrijk om weten voor de syndici onder ons is het feit dat onbelast klusjes uitvoeren voor een vereniging van mede-eigenaars (VME) niet kan! Bron: CIB

 

Contactgegevens huurder(s)
Sinds kort kan u als mede-eigenaar zelf de contactgegevens doorgeven aan ons, via het eigenaarsnet.
Als wij, als syndicus, in het bezit zijn van deze info, kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met uw huurder om belangrijke zaken mee te delen die ook in het belang zijn van deze huurder.
Gelieve er wel rekening mee te houden om eerst toestemming te vragen aan uw huurder zodat deze akkoord is met het doorgeven van deze gegevens aan ons.

 

Inschrijving syndici in KBO
Concreet is vanaf 1 april  elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registreren in de KBO van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, als die van de deelvereniging moeten zich inschrijven in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon zou zijn. Belanghebbenden zoals leveranciers en flateigenaars kunnen zo makkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus. Ook syndici die het beroep onwettig uitvoeren kunnen op die manier makkelijker opgespoord worden door het BIV. Daarnaast zullen ook makkelijker statistische gegevens verzameld kunnen worden.

Het gaat dus niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus moet zich in se ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt, inschrijven bij een ondernemingsloket naar zijn keuze. Bovendien is de syndicus ook verplicht om elke wijziging of doorhaling van de gegevens mee te delen aan het ondernemingsloket.

Aan het ondernemingsloket moet het ondernemingsnummer van de VME worden meegedeeld, evenals een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming van de syndicus en het rijksregisternummer van de syndicus wanneer het gaat om een natuurlijke persoon. In geval van een vennootschap is het ondernemingsnummer vereist. In de KBO zal te zien zijn of de syndicus een natuurlijke persoon (met vermelding van naam en rijksregisternummer), dan wel een vennootschap is alsook de datum waarop de opdracht van de syndicus aanvangt.

De verenigingen van mede-eigenaars die op 1 april reeds ingeschreven zijn in de KBO hebben één jaar de tijd om zich met de verplichtingen uit het Besluit in regel te stellen. Nieuwe verenigingen van mede-eigendom die vanaf 1 april in werking treden alsook syndici die vanaf die datum benoemd worden, moeten zich onmiddellijk in regel stellen.

Gezien het gaat om een wettelijke verplichting, waarbij de gegevens van de VME worden aangevuld in de KBO, zal de syndicus de kostprijs voor deze inschrijving(en) kunnen doorrekenen aan de VME’s. (Bron: BIV)

 

Een professioneel beheer vereist ook krachtige software
Voor het beheer van onze gebouwen heeft ons kantoor geïnvesteerd in een krachtig softwarepakket waarmee wij u gebouw tot in de puntjes optimaal kunnen beheren. Op die manier is gans ons team continu op de hoogte van alle informatie van uw gebouw, worden alle boekhoudkundige taken netjes uitgevoerd, worden taken prima opgevolgd en communiceren wij als syndicus op correcte wijze naar u als mede-eigenaar en zo nodig derden.